Verslaggeving, tekst, eindredactie

Zoekt u een goede tekstschrijver in Friesland? Of daarbuiten natuurlijk. Wilt u ergens een goed journalistiek verslag van? Een heldere tekst? Zoekt u een ervaren eindredacteur? Iemand die uw spelling controleert? Die een goed persbericht opstelt, waarmee u zeker de media haalt? Die een saaie en taaie beleidsnota omtovert in een prettig leesbaar en helder stuk zonder jargon? Ik heb er ervaring mee en doe het allemaal: snel, deskundig en accuraat.

 

PERSBERICHT VOOR HOLLAND RAIL INDUSTRY

 DELTAPLAN NODIG VOOR SPOOR

 “Verdubbel hoofdspoorlijnen binnen 20 jaar”

 Het Nederlandse spoorwegennet moet ingrijpend worden uitgebreid. Een robuuster spoor is nodig om aan de toenemende vraag te voldoen. Hiervoor is een Deltaplan nodig.  Holland Rail Industry (HRI),  de ondernemersvereniging voor ontwerpers, leveranciers en bouwers van de Nederlandse spoorwegsector, roept een nieuw kabinet op hiervan werk te maken.

De brancheorganisatie wil een Deltaplan voor het spoor dat de komende 20 jaar fasegewijs wordt uitgevoerd. Het omvat onder meer de verdubbeling van de belangrijkste hoofdspoorlijnen en sommige nevenspoorlijnen,  het elektrificeren van diesellijnen en de aanleg van nieuwe spoorlijnen. Ook moet de snelheid op specifieke baanvakken omhoog. Het plan moet leiden tot minder vertragingen en meer verduurzaming. De toeleveringsbedrijven voor de railinfra kunnen het Deltaplan op een innovatieve en duurzame wijze realiseren.

De vraag naar mobiliteit is groot en neemt nog steeds toe. Verdubbeling van de hoofdspoorlijnen zal leiden tot meer treinen, snellere verbindingen en minder vertraging, waardoor de doorstroming tussen de steden verbetert. Ook neemt de reistijd aanzienlijk af doordat de baanvaksnelheid omhoog gaat.

Verder zal het aantal verstoringen en vertragingen afnemen. Een gestrande trein of een kapotte wissel zal delen van het spoor minder snel platleggen, omdat het Deltaplan voorziet in uitwijk- en omrijdmogelijkheden.

 

Snellere verbindingen zijn gunstig voor treinreizigers, omdat hun reistijd korter wordt. Op deze manier zal de trein een nog aantrekkelijker alternatief worden voor de auto. “De verkeerscongestie in de Randstad wordt steeds groter,” zegt HRI-voorzitter Erno Chevallier. “Meer rails kunnen de groeiende vraag naar mobiliteit opvangen. Hierdoor verbetert ook de punctualiteit, snelheid en betrouwbaarheid van het spoor, waardoor het voor reizigers aantrekkelijker wordt om de trein te nemen. Een en ander draagt direct bij aan een verlaging van de uitstoot van CO2 en fijnstof. Ook voor het milieu is het Deltaplan dus gunstig.”

Chevallier haakt in op het pleidooi van NS-directeur Rogier van Boxtel. Die wil de komende vijf jaar meer treinen inzetten, om het groeiend aantal treinreizigers adequaat te kunnen vervoeren. “Maar met de huidige spoorinfrastructuur wordt dat problematisch. Daarvoor zijn eenvoudigweg meer spoorrails voor nodig,” meent Chevallier.

 

Het Deltaplan

Het Deltaplan omvat ook de aanleg van nieuwe trajecten zoals bijvoorbeeld een spoorlijn tussen Utrecht en Breda. Andere onderdelen zijn het transformeren van het bestaande spoorwegnetwerk in de Randstad naar een fijnmazig railnetwerk, de versnelde elektrificatie en verdubbeling van een aantal nevenlijnen, zoals bijvoorbeeld de spoorlijn Leeuwarden-Groningen en de aanleg van hogesnelheidslijnen naar Duitsland, bijvoorbeeld via de lijn Amsterdam-Utrecht-Arnhem.

 

Krimp

Meer en snellere treinen zullen de mobiliteit van burgers vergroten. Dit heeft positieve gevolgen voor het woon-werkverkeer. Snellere verbindingen kunnen ook de krimp (bevolkingsdaling) in bepaalde landsdelen opvangen. Een snelle spoorwegverbinding tussen bijvoorbeeld Noord-Nederland en de Randstad kan het aantrekkelijk maken om in de Randstad te werken maar in bijvoorbeeld Groningen of Friesland te wonen. 

Voor het goederenvervoer per spoor biedt een uitbreiding eveneens kansen. Chevallier: “Het aandeel goederenvervoer per trein is in Nederland lager dan in andere Europese landen. Dat moet beter. Spoor is de komende decennia de oplossing. Je kunt daarbij denken aan zowel bovengrondse als ondergrondse lijnen.”

 

De aansporing van HRI wordt ondersteund door een onderzoeksrapport van de Tweede Kamer uit 2012, dat overigens aan actualiteit niet heeft ingeboet. Hierin wordt geconcludeerd dat infrastructurele capaciteitsuitbreidingen tussen 2020 en 2030 nodig zijn. Het gaat hierbij om onder meer de aanleg van vier sporen of meer of inhaalsporen op bepaalde trajecten. Het rapport concludeert dat Nederland minder spoor vervangt dan andere Europese landen.

Het spoorwegnet in Nederland is 3.000 kilometer lang en genereert het hoogste aantal reizigers per station van Europa. Ruim 75% van het spoor is geëlektrificeerd. Ruim een derde is nog enkelspoors.

Contact

Karin de Mik
Nelson Mandelaplein 8
8917 GD Leeuwarden

T: 058-2133116
M: 0653444557
Ekdemik@planet.nl

Social media

Molenaarshuisje