(gast)lessen journalistiek, Nederlands

Een jongetje dat als enige een vliegtuigongeluk heeft overleefd. Ga je hem interviewen in het ziekenhuisbed als je de kans krijgt? Waarom wel en waarom niet? Bestaat ethiek in de journalistiek? Of doe je alles voor die ene primeur? Welke afwegingen maak je als journalist? Welk citaat bijvoorbeeld vermeld je wel en welk niet? In het gastcollege “Media en Ethiek” ga ik daar onder meer op in. (hbo-niveau)

Ik ben opgeleid als lerares geschiedenis en Nederlands. Ik volgde hiervoor tussen 1978 en 1983 de Lerarenopleiding Ubbo Emmius in Leeuwarden. Van huis uit ben ik dus docent en het onderwijs bleef trekken. Van 2012 tot 2015 was ik docent bij de opleiding Media en Entertainment Management (MEM) van Stenden hogeschool in Leeuwarden. Ik gaf er hoorcolleges journalistiek, was tutor van PGO-groepen (Probleem Gestuurd Onderwijs), docent schrijfvaardigheid en scriptiebegeleider.

In 2013 werd ik BCN-docent (Bedrijfscommunicatie Nederlands) bij de opleiding Commerciële Economie van de Hanzehogeschool in Groningen. Ik beoordeel scripties onder meer op grammaticale correctheid, spelling en opbouw. 

In 2015 gaf ik zes weken Nederlands aan de opleiding Zorg&Welzijn van het Friesland College in Leeuwarden. In 2016 gaf ik daar nog eens Nederlands als invaldocent.

De omgang met studenten/leerlingen inspireert mij. Zij leren hopelijk van mij en ik leer weer van hen. Minstens zo belangrijk als het vakinhoudelijke deel vind ik het vormende aspect. Hoe sta je in het leven? Hoe ga je met elkaar om? Ik heb oog voor de mens achter de student/leerling.

Contact

Karin de Mik
Nelson Mandelaplein 8
8917 GD Leeuwarden

T: 058-2133116
M: 0653444557
Ekdemik@planet.nl

Social media

Molenaarshuisje